Dekoratīvais mauriņš - lēnaudzīgs ar īpaši smalku struktūru, piemērots arī nabadzīgām augsnēm).
Sastāvs:

  • 10% ganību airene (Lolium perenne);
  • 30% sarkanā auzene (Festuca rubra rubra);
  • 30% sarkanā auzene (Festuca rubra com);
  • 20% pļavas skarene (Poa pratensis);
  • 10% aitu auzene (Festuca ovine).

Izsējas norma 30-50 g/m2.